هفته 32 لیگ برتر
یکشنبه 12 اردیبهشت
ساعت18:00 مقاومت
-
ذوب‌آهن
ساعت18:00 استیل‌آذین
-
پرسپولیس
ساعت18:00 استقلال
-
شاهین
ساعت18:00 تراکتور‌سازی
-
مس
ساعت18:00 سایپا
-
استقلال‌اهواز
ساعت18:00 فولاد
-
صبای‌قم
ساعت18:00 سپاهان
-
ابومسلم
ساعت18:00 پیكان
-
راه‌آهن
ساعت18:00 ملوان
-
پاس



هفته 33 لیگ برتر
پنج‌شنبه 16 اردیبهشت
ساعت17:45 پیكان
-
سپاهان
ساعت17:45 پرسپولیس
-
ابومسلم
ساعت17:45 راه‌آهن
-
استقلال
ساعت17:45 مس
-
استیل‌آذین
ساعت17:45 شاهین
-
مقاومت
ساعت17:45 استقلال‌اهواز
-
تراکتور‌سازی
ساعت17:45 ذوب‌آهن
-
فولاد
ساعت17:45 پاس
-
سایپا
ساعت17:45 صبای‌قم
-
ملوان